Strokovnjaki centra Ahil

Tamara Meško

Tamara Meško je univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, z dokončano drugo stopnjo izobraževanja iz vedenjsko- kognitivne terapije.

Že v času študija je njeno zanimanje pritegnilo klinično psihološko delo, zato se je vključevala v različne oblike prostovoljnega dela preko Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani ter v Službi za otroško psihiatrijo, UKC Ljubljana.

Leta 2015 se je kot pripravnica zaposlila na Nevrološki kliniki v Ljubljani ter tam delala z odraslimi z različnimi nevrološkimi stanji in obolenji. Tam je bila zaposlena do aprila 2017, nato pa je nove izzive poiskala na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike, kjer je zaposlena še danes. Avgusta 2019 je pričela z opravljanjem specializacije iz področja klinične psihologije, kjer v sklopu kroženj v različnih ustanovah, ki obravnavajo področje duševnega zdravja otrok, mladostnikov in odraslih, nadgrajuje svoje znanje in izkušnje v sodelovanju z izkušenimi mentorji.

V letu 2020 je postala tudi redna članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu za šolstvo.

Tekom poklicne poti se je izobraževala s področja klinične psihologije otrok, mladostnikov in odraslih ter se usposabljala v uporabi različnih psihodiagnostičnih sredstev. Njeno delo zajema predvsem diagnostično in tudi terapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov s težavami na različnih področjih funkcioniranja, hkrati pa ob tem tesno sodeluje tudi z njihovimi starši.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju psihodiagnostike različnih razvojnonevroloških, čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov, kognitivno- vedenjsko terapijo otrok in mladostnikov z različnimi težavami, vzgojno svetovanje staršem.