Strokovnjaki centra Ahil

Dr. Staša Stropnik

Dr. Staša Stropnik je doktorica psiholoških znanosti, specialistka klinične psihologije, univerzitetna diplomirana psihologinja in akreditirana vedenjsko kognitivna terapevtka.

Od leta 2009 je zaposlena na Pediatrični kliniki, na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo. Najprej je bila na Pediatrični kliniki zaposlena kot mlada raziskovalka, leta 2014 je doktorirala iz razvojnopsiholoških študij na temo temperamenta malčka kot napovednika prilagoditvenih spretnosti in doseganja mejnikov socialno-čustvenega razvoja. Po tem je bila na istem kliničnem oddelku zaposlena kot psihologinja in po štiriletni specializaciji iz klinične psihologije leta 2019 pridobila naziv specialistka klinične psihologije. Od leta 2020 je članica strokovnega sveta Zbornice za klinično psihologijo Slovenije.

Ves čas svoje poklicne poti se je doma in v tujini dodatno izobraževala predvsem iz področja klinične psihologije otrok in mladostnikov ter kognitivno-vedenjske terapije. Njeno delo obsega diagnostično in terapevtsko obravnavo različnih težav otrok in mladostnikov (na učnem, vedenjskem, čustvenem in socialnem področju) in svetovalno delo z njihovimi starši. Sodeluje tudi pri raziskovalnem delu in kot predavateljica sodeluje na različnih strokovnih srečanjih.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju psihodiagnostike različnih razvojnonevroloških, čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov, kognitivno- vedenjsko terapijo otrok in mladostnikov z različnimi težavami, vzgojno svetovanje staršem.