Strokovnjaki centra Ahil

Saša Jerko

Saša Jerko je univerzitetna diplomirana psihologinja in vedenjsko-kognitivna terapevtka pod supervizijo.

Želja po delu na področju klinične psihologije jo je vodila že pri izboru obvezne študijske prakse na Oddelku za rehabilitacijo po možganski kapi Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenija – Soča. Leta 2016 je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter se kot pripravnica zaposlila na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Po pripravništvu in opravljenemu strokovnemu izpitu se je zaposlila v Zdravstvenemu domu Novo mesto, kjer se je pri svojem delu srečevala tako z odraslimi kot tudi otroci. Od leta 2019 svojo poklicno pot nadaljuje v ambulanti za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča, tam je zaposlena še danes.

Tekom svoje poklicne poti se je izobraževala s področja vedenjsko kognitivne terapije ter leta 2016 opravila drugo stopnjo izobraževanja. Z rednim izobraževanjem na tem področju še nadaljuje, trenutno je vključena v tretjo, supervizijsko stopnjo. Opravljena ima tudi začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju individualnega svetovalnega dela in vedenjsko-kognitivno usmerjene psihoterapije posameznikov.