Strokovnjaki centra Ahil

Dr. Manja Rančigaj Gajšek

Dr. Manja Rančigaj Gajšek je doktorica psiholoških znanosti, specialistka klinične psihologije in akreditirana vedenjsko kognitivna terapevtka.

Leta 2009 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poklicno pot je začela v psihološki ambulanti za otroke in mladostnike in delo z mladimi še vedno čuti kot svoje poslanstvo. Nekaj časa je delovala v svetovalni službi osnovne šole, kjer je pridobila pomembna spoznanja o šolskem sistemu in delovanju otrok, staršev in učiteljev znotraj njega. Od leta 2012 je zaposlena v UKC Ljubljana. Delala je z odraslimi na področju soočanja z boleznijo in zdravljenjem, pred večjimi operativnimi posegi in po njih ter ob zdravljenju prekomerne debelosti. Trenutno je zaposlena na enoti za intenzivno terapijo otrok, kjer nudi psihološko podporo kritično bolnim ali poškodovanim otrokom in njihovim staršem.

Redno se udeležuje znanstvenih in strokovnih kongresov ter izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področja psihološkega dela s starši in otroki ob hujših in kroničnih boleznih ter psihološke podpore ob travmatskih dogodkih. Sama predava in pripravlja učne delavnice na različnih srečanjih in izobraževanjih, predvsem o psiholoških vsebinah, pomembnih za delo zdravstvenega osebja. Kot prostovoljka je sodelovala z Rdečim križem Ljubljana pri nudenju psihosocialne prve pomoči ob naravnih in drugih večjih nesrečah. Je članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil izvaja kliničnopsihološko diagnostiko ter vedenjsko-kognitivno terapijo otrok in mladostnikov.