Strokovnjaki centra Ahil

Gita Bončina

Gita Bončina je univerzitetna diplomirana psihologinja in kognitivno-vedenjska terapevtka pod supervizijo.

Izkušnje na področju pomoči posameznikom je aktivno pridobivala že med študijem kot prostovoljka v različnih ustanovah s področja duševnega zdravja – v svetovalnici za motnje hranjenja Muza, nacionalnem združenju za kakovost življenja Ozara in Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout.

Leta 2017 se je kot pripravnica zaposlila v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kjer je svoje delo opravljala na področju čustvenih motenj in motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih. Svojo karierno pot je nadaljevala v Psihiatrični bolnišnici Begunje na Psihoterapevtskem oddelku, kjer od leta 2019 dela z odraslo populacijo po principih kognitivno-vedenjske terapije.

Tekom svoje poklicne poti se je dodatno izobraževala na različnih področjih kognitivno-vedenjske terapije odraslih ter čuječnosti. Njeno delo obsega predvsem individualno ter skupinsko svetovalno in psihoterapevtsko obravnavo odraslih v zahtevnih življenjskih obdobjih. Pri svojem terapevtskem delu z različnimi kognitivnimi in vedenjskimi tehnikami vzpodbuja posameznike k spreminjanju ter vzdrževanju ustreznejših ter bolj funkcionalnih miselnih in vedenjskih vzorcev.

Je članica upravnega odbora pri Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije ter aktivna članica Službe za psihološko pomoč civilne zaščite, kjer nudi psihosocialno pomoč posameznikom po nesrečah in drugih kriznih dogodkih.

V terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju individualnih psihoterapij in svetovanja za odrasle.