Strokovnjaki centra Ahil

Dr. Bernarda Logar Zakrajšek

Dr. Bernarda Logar Zakrajšek je doktorica psiholoških znanosti in specialistka klinične psihologije.

Leta 1999 je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in se zaposlila v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je kmalu dobila priložnost nadaljevanja študija v obliki specializacije iz klinične psihologije, ki ga je zaključila leta 2004. Leta 2005 je pridobila znanstveni magisterij s področja psihologije, leta 2018 pa naslov doktorice psiholoških znanosti. Opravljenih ima več izobraževanj s področja kliničnopsihološkega ocenjevanja in psihoterapevtskih pristopov, ki so priznani v zdravstveni dejavnosti. Zaključila je II. stopnjo izobraževanja iz vedenjsko kognitivne terapije. Dolgoletne izkušnje ima z vodenjem interaktivnih delavnic o komunikacijskih veščinah v stresnih situacijah, kjer je potrebno poleg sporočanja prepoznavati tudi lastna čustva in se odzivati na čustva drugih.

Pri delu uporablja svetovalne in psihoterapevtske tehnike, ki izhajajo iz kognitivno vedenjskih ter dinamskih modelov razumevanja človeka in njegovega funkcioniranja. Opisano dopolnjuje s pristopi pozitivne psihologije, ki se osredotočajo na človekove potenciale in zaščitne dejavnike. Najpogosteje obravnava kliente z akutnimi ali dolgotrajšnejšimi težavami na področju regulacije čustvovanja ali razpoloženja, samopodobe, medosebnih odnosov, motivacije ter strategij reševanja problemov.

Je članica Zbornice kliničnih psihologov, kjer vodi Komisijo za specializacijo.