Strokovnjaki centra Ahil

VODJA Centra Ahil

Anka Patru

Anka Patru, univerzitetna diplomirana psihologinja, partnerska in družinska terapevtka, mediatorka, mediatorka trenerka, ustanoviteljica in vodja Terapevtsko-izobraževalnega centra Ahil.

Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju je opravila štiriletni podiplomski študij družinske dinamike iz sistemske terapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je potekal v povezavi z Inštitutom za družinsko terapijo v Londonu. Terapevtske veščine dopolnjuje z znanjem, ki ga je pridobila na osnovnem izobraževanju iz vedenjsko kognitivne terapije, podiplomskem študiju iz psihoterapije in izobraževanju za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski. Opravljen ima osnovni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike in izobraževanje za »Emotional focus couple« terapevta. Leta 2003 se je izobrazila za meditorja na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V letu 2005 je zaključila nadaljevalno izobraževanje za mediatorje in izobraževanje za trenerja mediatorjev.

Svojo poklicno pot je pričela kot psihologinja v gimnaziji, kjer se je lahko dobro spoznala s psihologijo mladostnikov in njihovih družin. Kot sistemska družinska terapevtka je svoje znanje uporabila v številnih pogovorih z družinami, kjer je prepoznala pomemben vpliv partnerskega odnosa na funkcioniranje družine. Globlje razumevanje stisk posameznikov je pridobila pri delu na telefonu Klic v duševni stiski, ki je pomembno vplival na njeno nadaljnjo terapevtsko pot.
Zadnjih 20 let deluje v okviru zasebne prakse in nudi psihološko pomoč ter podporo številnim posameznikom in parom. Je izkušena predavateljica, ki pomaga skozi izkustvene delavnice slušateljem razumeti dinamiko medosebnih odnosov – zakaj je v zahtevnih dialogih tako težko in predvsem – kaj se takrat dogaja z našimi in s sogovornikovimi čustvi.

Je članica Sveta za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, zunanja sodelavka in trenerka pri mediacijski napotitveni službi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, članica Sveta za mediacijo pri mediacijski pisarni ZD Maribor/UKC Maribor/SP Ptuj in Mediacijskem centru ZD Ljubljana. Od leta 2003 do 2022 je bila mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani in Kranju.

Kot mediatorka in komediatorka je opravila več kot 800 mediacij (družinskih, gospodarskih, v zdravstvu in mediacij z več udeleženci). Je vodja in trenerka različnih usposabljanj s področja mediacijskih veščin in mediacije v zdravstvu.

Je ustanoviteljica in vodja Terapevtsko-izobraževalnega centra Ahil, ki združuje strokovnjake psihologe, klinične psihologe in psihoterapevte.