Mediacije

Udeleženci v zaupnem okolju s pomočjo mediatorja poiščejo skupni interes in rešitev spora.

Mediacija je postopek reševanja konfliktov, v katerem se stranke sporazumejo, da bodo prostovoljno sodelovale v neformalnem in zaupnem postopku, v katerem bodo ob podpori nevtralnih in nepristranskih tretjih oseb (mediatorjev) v dobri veri iskale takšne rešitve spora, ki bodo upoštevale interese vseh vpletenih.

Mediacija se uporablja kot alternativa sodnim postopkom in je pogosto hitrejša in učinkovitejša, udeleženci pa so z izidom bolj zadovoljni. Obenem je mediacija zelo uporabna tudi za spore, ki sploh ne bi prišli na sodišče, bi pa ostali slabo rešeni ali nerešeni.
ahil_mindfulness-header

V Centru Ahil so mediatorji, ki so specializirani za naslednje vrste mediacij:

ločitvena mediacija,
družinska mediacija,
mediacija v zdravstvu,
mediacija z več udeleženci.

Ponosni smo, da smo del razvoja mediacije v Sloveniji.

Ponosni smo, da smo bili med prvimi v Sloveniji, ki smo prepoznali potencial mirnega reševanja sporov v obliki mediacije ter da smo s svojim znanjem in z bogatimi izkušnjami do danes uspešno zaključili že prek 800 mediacij. Za reševanje manjših ali večjih sporov na delovnem mestu, v gospodarstvu, zdravstvu ali v družinskih razvezah vodimo mediacijske postopke z izkušenim mediatorjem ali mediacijsko ekipo.

Že vrsto let sodelujemo z Okrožnim sodiščem v Ljubljani ter z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, od koder črpamo znanje in izkušnje tako o vsakdanjih nesporazumih kot zahtevnih in težkih čustvenih situacijah. Izvajamo osnovna in nadaljevalna izobraževanja za mediatorje ter intervizije in supervizije.

Svoje znanje in bogate izkušnje smo do danes predali že več kot 50 skupinam posameznikov, ki ga vsakodnevno uporabljajo v okviru svojih delovnih organizacij. Ti posamezniki kot nevtralne osebe pomagajo pri iskanju kompromisov v različnih sporih znotraj svoje organizacije in so nemalokrat obenem tudi pooblaščenci za mobing ali reševanje mobinga.

STOPITE V STIK Z NAMI