Kliničnopsihološko ocenjevanje (diagnostika)

Naši klinični psihologi izvajajo kliničnopsihološke preglede za odrasle, mladostnike in otroke.

Za usmerjeno psihološko pomoč in uspešno reševanje težav je prvi korak natančna opredelitev težav, s katerimi se posameznik sooča.

Naši klinični psihologi izvajajo kliničnopsihološko diagnostiko za odrasle, mladostnike in otroke.

Kliničnopsihološki pregled obsega poglobljen razgovor s posameznikom, ki ga za natančnejšo opredelitev težav dopolnimo z uporabo standardiziranih psihodiagnostičnih pripomočkov, kot so psihološki preizkusi, vprašalniki, projekcijski preizkusi itd. Pregled poteka v skladu s smernicami psihološke stroke in z upoštevanjem etičnih načel.

Kliničnopsihološki pregled najpogosteje obsega oceno:

Pri kliničnopsihološkem pregledu otroka oziroma mladostnika sodelujejo njegovi starši, s strinjanjem staršev pa pridobimo tudi informacije o otroku iz vrtca ali šole, ki jo otrok obiskuje. Kliničnopsihološki pregled se zaključi s kliničnopsihološkim poročilom oziroma izvidom, ki ga pripravi specialist klinične psihologije in vsebuje integracijo rezultatov pregleda. Namen kliničnopsihološkega pregleda je opredeliti in razumeti težave, s katerimi se posameznik sooča, in na podlagi ugotovitev predlagati najbolj učinkovite načine pomoči.