Izobraževanja in delavnice

Izkustveno učenje o medosebnih odnosih, psihologiji konfliktov, razumevanju čustev, zasvojenostih, travmah, stresu in izgorelosti.

Večje zadovoljstvo posameznikov v delovnem okolju vodi do učinkovitejšega tima in posledično večje rasti podjetja. Uspehi podjetja pa se morajo vračati nazaj zaposlenim, kar jim zvišuje motivacijo za delo in občutek pripadnosti.

Zavedamo se odgovornosti, ki jo organizacije nosijo pri skrbi za svoje zaposlene, in razumemo njihovo željo po zadovoljnih, zdravih in učinkovitih sodelavcih, saj je to edini recept za uspešno prihodnost in razvoj.

Že petnajst let stojimo ob strani vrsti različnih organizacij in ponosni smo, da se naši partnerji vračajo z željo po sodelovanju, saj je to najboljše priznanje, da svoje delo opravljamo strokovno in kakovostno. Izvajamo izobraževanja, ki vam bodo pomagala pri trajnostnem vlaganju v vaše zaposlene:

Z našim strokovnim znanjem vam pomagamo pri skrbi za vaše zaposlene. Izobraževanja prilagajamo željam in potrebam posamezne organizacije.

Vsa znanja prenašamo po principu izkustvenega učenja, saj vemo, da se znanje, pridobljeno z lastnimi izkušnjami, usidra globlje v spomin, treningi situacij pa pripomorejo k temu, da se znamo brez razmišljanja odzvati in pravilno reagirati v katerikoli situaciji. Izobraževanja z elementi teambuildinga bodo vašim zaposlenim pomagala na poti k skupnim uspehom. Pridobljeno znanje lahko vsak posameznik takoj uporabi v vseh življenjskih okoljih in v zahtevnejših situacijah, ki so del našega vsakdana.

CenterAhil_izobrazevanja

ŠOLA OBVLADOVANJA STRESA IN IZGORELOSTI

Stres in izgorelost sta postala naša stalna spremljevalca, pogosto pa ju ne znamo prepoznati, obvladovati in preprečevati. Šola obvladovanja stresa in izgorelosti nas v obliki treh sklopov popelje skozi prepoznavanje znakov stresa in izgorelosti, iskanje vzrokov za njun nastanek ter učenje tehnik sproščanja, s katerimi ju lahko uspešno obvladujemo in preprečujemo.
Sklop A: Stres kot posledica zahtevnih medosebnih odnosov
Kako lahko slabi odnosi na delovnem mestu vplivajo na naše počutje in storilnost? Kako se slabi medosebni odnosi znotraj delovne skupine kažejo pri doseganju skupnih ciljev?

Udeleženci prejmejo uporabna znanja s področja psihologije konfliktov, poglobijo razumevanje, kaj je oseba in kaj je njeno vedenje, ter se naučijo tehnik, s pomočjo katerih lažje komunicirajo in v primeru konflikta ustrezneje reagirajo. Spoznajo tudi neposredno povezavo med slabimi odnosi in stresom ter kako take oblike stresa preprečevati. Izobraževanje deluje povezovalno, krepi občutek pripadnosti in dviga željo po doseganju skupnih ciljev.

Doseženi cilji ob zaključenem izobraževanju iz sklopa A:

– udeleženci razumejo povezavo med medosebnimi odnosi in pojavom stresa,

– udeleženci prepoznajo negativne vplive slabih medosebnih odnosov na delovnem mestu,

– udeleženci znajo poiskati prave vzroke nastanka stresnih situacij in razumejo ozadje konflikta,

– udeleženci pridobijo znanje in veščine za boljše obvladovanje stresa zaradi slabih medosebnih odnosov.

Sklop B: Stres kot posledica slabe organizacije dela
Kako smo lahko bolj učinkoviti in motivirani za delo ter na ta način znižamo raven stresa? Kako prepoznamo in interpretiramo skrito komunikacijo (telesna govorica, vizualna komunikacija) ter jo uporabimo sebi v prid?

Udeleženci se naučijo prepoznati napake, ki jih pri vsakodnevni komunikaciji počnejo nezavedno (npr. opravljanje), in spoznajo, zakaj se te napake odražajo v obliki stresa. Naučijo se različnih tehnik skrite komunikacije in ustvarjalnega razmišljanja ter načine, kako si z njihovo uporabo olajšajo vsakdanje sodelovanje v timu in povečajo raven storilnosti. Izobraževanje deluje povezovalno, krepi občutek pripadnosti in dviga željo po doseganju skupnih ciljev.

Doseženi cilji ob zaključenem izobraževanju iz sklopa B:

– udeleženci spoznajo možne vzroke in posledice stresa, povezanega z organizacijo dela,

– udeleženci spoznajo, kako različne oblike komuniciranja privedejo do nepotrebnih nesporazumov, napačnih odločitev ali zastojev pri delu,

– udeleženci spoznajo oblike, pomen in razloge za skrito komunikacijo, pridobijo veščine za zaznavo in konstruktivno uporabo skrite komunikacije,

– udeleženci razumejo pomen ustvarjalnega razmišljanja za zmanjševanje stresa ter se naučijo različnih tehnik ustvarjalnega mišljenja.

Sklop C: Stres in izgorelost ter kako ju obvladati
Kaj dejansko povzroča stres? Kako se naše telo nanj odziva? Kako stres prepoznati in kako ga obvladovati? Zakaj je stres lahko dober za nas in kako ga obrniti v svoj prid?

Udeleženci se naučijo prepoznati vpliv različnih stresorjev in telesni odziv nanje. Pridobijo znanja in veščine, kako se uspešno pripraviti na zahtevnejše naloge in optimalno raven storilnosti. Naučijo se tehnik, s katerimi lahko stres uspešno obvladujejo in na ta način preprečijo pojav izgorelosti.

Doseženi cilji ob zaključenem izobraževanju iz sklopa C:

– udeleženci znajo prepoznati različne stresorje in odziv telesa nanje,

– udeleženci znajo sami pri sebi prepoznati znake stresa ter izgorelosti,

– udeleženci spoznajo tudi drugo (dobro) stran stresa in prejmejo znanje, kako jo v vsakdanjem življenju izkoristiti,

– udeleženci spoznajo različne tehnike za obvladovanje stresa ter znanje, da jih lahko izvajajo sami,

– udeleženci prejmejo znanje, kako usklajevati delo in dom z zmožnostmi lastnega telesa.

ŠOLA MEDOSEBNIH ODNOSOV

Ljudje smo socialna bitja in naši medosebni odnosi so lahko vir največje sreče ali največjega obupa. Bolj kot se zavedamo njihove pomembnosti in potrebe po negovanju, bolj smo v življenju izpopolnjeni in storilni.

Šola medosebnih odnosov je zasnovana v obliki dvodnevnih delavnic, v katerih obravnavamo posamezne sklope življenja in življenjskih izzivov. Vsi moramo shajati drug z drugim in obenem uspešno slediti zastavljenim ciljem. Kako uspešno bomo sodelovali z različnimi tipi ljudi, s katerimi se srečujemo na delovnem mestu, pa ni odvisno le od nas samih, temveč v veliki meri od znanja o medosebnih odnosih, ki ga posedujemo.

Skupni cilji posameznih dvodnevnih delavnic so:

– boljše razumevanje nas samih ter tistih, s katerimi smo vsakodnevno v bolj ali manj tesnih stikih,

– obvladovanje veščin, ki nam olajšajo sobivanje,

– razumevanje vpliva čustev na posameznikovo vedenje in veščine odzivanja v težkih situacijah,

– razumevanje psihološkega ozadja in obvladovanje veščin, s katerimi konstruktivno obvladujemo konflikte,

– obvladovanje veščin, potrebnih za komuniciranje z zahtevnimi sogovorniki,

– obvladovanje veščin skrite komunikacije, ki vam bodo pomagale pri lažjem izražanju in razumevanju sogovornika,

– osvajanje znanja in veščin, s katerimi lažje in uspešneje sledimo družbenim in tehnološkim spremembam okoli nas.

Teme posameznih dvodnevnih delavnic so:

Nihče ni rad sam
Razlike med moškimi in ženskami
Čustva: prepoznavanje, razumevanje, obvladovanje
Znanost o sreči

Medosebni odnosi na delovnem mestu
Vsi okrog mene se starajo – kako se odzvati?
Po novem letu pa zares začnem športat!
Čustveni incest in zasvojenost v digitalni dobi

ŠOLA VEŠČIN REŠEVANJA SPOROV

Ljudje bivamo, delamo in ustvarjamo v skupinah, v katerih nemalokrat pride do razhajanja mnenj, nesporazumov ali konfliktov. Z ustreznim znanjem obvladovanja in sprejemanja konfliktov so ti celo koristni, saj razbremenijo napetosti in vzpodbujajo ustvarjalnost znotraj delovne skupine.

Mediacijske veščine, s katerimi mirno in samostojno rešujemo spore, zajemajo znanja in tehnike, ki jih lahko uporabljamo tako v delovnem kot družinskem okolju. Konfliktom in sporom se približamo na konstruktiven in iskren način ter iščemo rešitve, ki ustrezajo obema ali več stranem.

Sklop A: Mediacija in mediacijske veščine

Doseženi cilji ob zaključenem izobraževanju iz sklopa A:

– udeleženci spoznajo postopek mirnega reševanja sporov,

– udeleženci osvojijo tehnike in veščine mirnega reševanja sporov,

– udeleženci pridobijo uvid v nastanek sporov,

– udeleženci se znajo odzivati v situacijah, kjer so prisotna močna čustva.

Sklop B: Uporaba mediacijskih veščin v vsakdanjem življenju

Doseženi cilji ob zaključenem izobraževanju iz sklopa B:

– udeleženci utrdijo in nadgradijo znanje mediacijskih veščin,

– udeleženci pridobijo nova znanja o podrobnostih, ki so lahko usodne za razplet reševanja spora,

– udeleženci pridobijo nova znanja s področja vedenjskih vzorcev posameznikov,

– udeleženci so zmožni samostojno reševati spore po načelih mediacije.

STOPITE V STIK Z NAMI