Čuječnost (mindfulness)

Čuječnosti vas bo spodbudila k zavedanju lastnega doživljanja, lastnih misli s sprejemljivostjo, odprtostjo in radovednostjo.

Naše misli so večino časa preokupirane z mislimi na preteklost ali na prihodnost ter mnogokrat podkrepljene s skrbmi, strahovi in negativnimi avtomatskimi mislimi. Sami s seboj imamo velikokrat negativni dialog, prežet z občutki krivde, kritike in karanja – v smislu, sedaj boš/bom pa boljši.

Več delamo, bolj se trudimo, bolj smo kritični in še več obveznosti in skrbi nam ostaja. “TO DO LISTA” je naša najboljša prijateljica. V službi hitimo, doma “preganjamo” otroke in partnerja, zvečer oddelamo tisto, kar nismo uspeli dopoldan.

Najpogostejši očesni kontakt vzpostavimo z računalnikom in s telefonom.

Pa je to res naš cilj? In še pomembnejše – smo zaradi tega bolj učinkoviti in uspešni?

“Be PRESENT, don’t be PERFECT” je slogan, ki sporoča bistveno več.

Razvoj razumevanja človeka v psihološkem smislu v zadnjem času dokazuje, da učinkovitost pri delu, pristnost v medosebnem odnosu in osebna rast v posamezniku poteka v smeri čuječnosti (ang.: mindfulness), kar pomeni dejansko zmožnost se ustaviti in biti prisoten v tistem, kjer si in kar delaš. Konkretno, zmožnost ustaviti negativni dialog in pritiske po opravljanju obveznosti, ki večinoma izhajajo iz naših nepredelanih strahov.

S pomočjo čuječnosti vas spodbujamo k zavedanju lastnega doživljanja, lastnih misli s sprejemljivostjo, odprtostjo in radovednostjo. S tem posledično ostajamo manj zazrti v lastne skrbi in stres ter bolj odprti za nova spoznanja in nove izkušnje. Učimo vas, kako svojo pozornost s pomočjo preprostih vaj usmerite na trenutno izkušnjo “TUKAJ in ZDAJ” in jo neobsojajoče spremljate, ne da bi jo poskušali spremeniti.

Številne raziskave ugotavljajo, da že 6-tedensko izvajanje čuječnosti pomembno učinkuje na določene predele naših možganov.

Čuječnost (mindfulness) je po zadnjih raziskavah najboljše orodje za spoprijemanje s stresom, z anksioznostjo in depresijo, vpliva na izboljšanje počutja, zmanjševanje stresa, večjo uspešnost na delovnem področju, izboljšanje medosebnih odnosov itd.

Z mislijo na najnovejša znanstvena spoznanja smo v našem centru za vas pripravili tri delavnice s področja čuječnosti:

1. Čuječnost na delovnem mestu (delavnica za podjetja oziroma vodilne zaposlene)

Cilj delavnice je, da udeleženci spoznajo smisel vpeljevanja čuječnosti v delovno okolje ter urijo različne vidike oziroma elemente čuječnosti v povezavi s svojim delom in učinkovitim vodenjem svojih zaposlenih.

2. Kako živeti tukaj in zdaj, brez krivde in strahu? (delavnica za posameznike)

Udeleženci se seznanijo z osnovami čuječnosti in spoznajo različne vaje za urjenje čuječnosti v vsakdanjem življenju. Naučijo se, kako uporabljati čuječnost za ohranitev svojega miru v hitrem tempu sodobnega življenja.

3. Sva tukaj in zdaj, drug z drugim in brez elektronskih naprav (delavnica za pare)

Cilj delavnice je, da se udeleženci naučijo, kako lahko s pomočjo čuječnosti najdejo stik s sabo, s svojim telesom, čustvi, doživljanjem in posledično izboljšajo oziroma vplivajo na pristen stik s svojim partnerjem.

STOPITE V STIK Z NAMI