Cenik

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil poslušamo, slišimo in razumemo zgodbo vsakega posameznika.

Kliničnopsihološko diagnostiko opravimo v več zaporednih srečanjih, praviloma v 4-6 obiskih. Cena je odvisna od zahtevnosti pregleda in se lahko giblje od 490,00 Eur do 660,00 Eur ali več.

Vse storitve so samoplačniške. Uporabniki zanje od ZZZS ne dobijo povrnjenih stroškov.

Ordinacijski čas je od ponedeljeka do četrtka od 7.00 do 20.00 ure, v petek od 7.00 do 14.00 ure oz. po dogovoru.

Cenik velja od 1.2.2023. Vse cene so v EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.