Terapevtsko-izobraževalni center s celovito in strokovno obravnavo.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj na različnih področjih pomoči, ljudem v stiski prisluhnemo in oblikujemo ustrezen program pomoči za vsakega posameznika.

Aktualno

Predavanje o partnerskih odnosih

Oglejte si posnetek predavanja Pogosti vzorci konflikta v partnerstvu, s katerim je Anka Patru, strokovna vodja Centra Ahil, sodelovala na 5. maratonu pozitivne psihologije.

STORITVE CENTRA AHIL

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil poslušamo, slišimo in obravnavamo zgodbo vsakega posameznika posebej ter uporabljamo individualni pristop pri svojem delu. Potrudimo se, da naši klienti po terapiji, svetovanju, izobraževanju, mediacijah ali managerskem psihološkem pregledu bolje razumejo, kaj se dogaja na njihovi psihični ravni, kaj lahko pričakujejo od sogovornika in predvsem postanejo bolj uglašeni s seboj in z drugimi.

Več kot dvajset let s predanostjo opravljamo svoje delo.

Terapije

Terapije v zaupnem in varnem okolju izvajajo izkušeni terapevti ter svetovalci s strokovnim znanjem psihologije in psihoterapije.
• Individualna psihoterapija • Partnerska terapija • Družinska terapija • Športno psihološko svetovanje • Tehnike sproščanja • Čuječnost / Mindfulness •

Izobraževanja

Izobraževanja in delavnice izkustvenega učenja s področja medosebnih odnosov, psihologije konflikta, razumevanja stresa, izgorelosti, veščin reševanja sporov, mediacije, zasvojenosti, travm itd.
• Šola obvladovanja stresa in izgorelosti • Šola medosebnih odnosov • Šola veščin reševanja sporov •

MEDIACIJE

V primeru sporov, ki jih ne morete rešiti sami, v zaupnem okolju mediator pomaga najti skupni interes in rešitev konfliktov.
• Ločitvene mediacije • Družinske mediacije • Mediacije v zdravstvu • Mediacije z večimi udeleženci •

MANAGERSKI PSIHOLOŠKI PREGLEDI

Smo prvi v Sloveniji, ki izvajamo celostne Managerske psihološke preglede, ki jih opravljajo izključno psihologi/terapevti.

• Diagnostika • Individualni pogovor • Delavnice • Tehnike sproščanja • Izobraževanja 

TERAPEVTSKO-IZOBRAŽEVALNI CENTER AHIL

Nihče ni rad sam, zato v našem centru verjamemo v moč medosebnih odnosov. Kljub temu, da je v družbi mogoče zaznati mnogo sporočil o tem, da mora človek poiskati srečo sam v sebi, pa ta sporočila, žal, večinoma ne držijo. Najintenzivnejše občutke zadovoljstva in sreče ljudje doživljamo v medosebnih odnosih, potreba po bližini pa je univerzalna in večna.

V našem centru vam izkušen terapevt ponudi varen prostor. S svojim strokovnim znanjem, spoštljivostjo in sočutnostjo vam pomaga prepoznati lastna čustva – jih razumeti, posledično obvladovati in izraziti na način, da lažje dosežete vašega sogovornika. Vse skupaj pomaga pri izboljšanju lastnega psihičnega aparata in večje uglašenosti z bližnjimi.

Strokovna psihološka obravnava je učinkovit korak k napredku.

CenterAhil_varnost

STROKOVNA VODJA CENTRA AHIL

Anka Patru univ. dipl. psih.
Anka Patru
univ. dipl. psih.

Anka Patru, univerzitetna diplomirana psihologinja, partnerska in družinska terapevtka, mediatorka, mediatorka trenerka, ustanoviteljica in vodja Terapevtsko-izobraževalnega centra Ahil.

Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju je opravila štiriletni podiplomski študij družinske dinamike iz sistemske terapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je potekal v povezavi z Inštitutom za družinsko terapijo v Londonu. Terapevtske veščine dopolnjuje z znanjem, ki ga je pridobila na osnovnem izobraževanju iz vedenjsko kognitivne terapije, podiplomskem študiju iz psihoterapije in izobraževanju za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski. Opravljen ima tudi osnovni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike. Leta 2003 se je izobrazila za meditorja na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V letu 2005 je zaključila nadaljevalno izobraževanje za mediatorje in izobraževanje za trenerja mediatorjev. Trenutno je v procesu pridobivanja certifikata za »Emotional focus couple« terapevta in se izobražuje iz programov čuječnosti.

Svojo poklicno pot je pričela kot psihologinja v gimnaziji, kjer se je lahko dobro spoznala s psihologijo mladostnikov in njihovih družin. Kot sistemska družinska terapevtka je lahko svoje znanje uporabila v številnih pogovorih z družinami, kjer je prepoznala velik pomen partnerskih odnosov za funkcioniranje družine. Globlje razumevanje stisk posameznikov je pridobila pri delu na telefonu Klic v duševni stiski, ki ji je pomembno vplival na njeno nadaljnjo terapevtsko pot.

V zadnjih 20 letih deluje v okviru zasebne prakse in nudi psihološko pomoč ter podporo številnim posameznikom in parom. Tedensko opravlja individualne in partnerske terapije. Na podlagi izkušenj je večkrat klicana na predavanja različnih organizacij, kjer skozi izkustvene delavnice pomaga slušateljem razumeti dinamiko medosebnih odnosov, zakaj je v zahtevnih dialogih tako težko in, predvsem, kaj se dogaja z našimi in s sogovornikovimi čustvi.

Na področju mediacije je članica Sveta za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, zunanja sodelavka in trenerka pri mediacijski napotitveni službi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, članica Sveta za mediacijo pri mediacijski pisarni ZD Maribor/UKC Maribor/SP Ptuj in Mediacijskem centru ZD Ljubljana. Od leta 2003 je mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani, sodeluje tudi z Okrožnim sodiščem v Kranju.

Kot mediatorka in komediatorka je opravila več kot 800 mediacij (družinskih, gospodarskih, mediacij v zdravstvu in mediacij z več udeleženci). Že od samega začetka razvoja mediacije v zdravstvu pri njem aktivno sodeluje, je vodja in trenerka različnih usposabljanj s področja mediacijskih veščin in mediacije v zdravstvu. Prav tako je večkrat klicana v različne zavode, kjer nastajajo nesporazumi oziroma spori, in s pomočjo mediacije pomaga pri razrešitvi le-teh.

Je ustanoviteljica in vodja Terapevtsko-izobraževalnega centra Ahil, ki združuje strokovnjake psihologe, klinične psihologe in psihoterapevte. Delo v Centru Ahil jo strokovno izpolnjuje in navdaja s hvaležnostjo, da lahko opravlja svoje delo s srcem in v okolju, ki ji omogoča občutek osebnega razvoja in varnosti.

EKIPA CENTRA AHIL

MANJA RANČIGAJ GAJŠEK

univ. dipl. psih.

ŠPELA BYRNE

univ. dipl. psih.

dr. BERNARDA LOGAR ZAKRAJŠEK

doktorica psiholoških znanosti

dr. STAŠA STROPNIK

doktorica psiholoških znanosti

VEDRANA ĐURAŠIN

univ. dipl. psih.

TAMARA MEŠKO

univ. dipl. psih.

LARA PENNONE ŠUŠTAR

magistrica psihologije

PETER TOPIĆ

univ. dipl. soc. del.

OBIŠČITE CENTER AHIL

STOPITE V STIK Z NAMI

ZAUPAJO NAM

Že dvajset let stojimo ob strani vrsti posameznikov in različnim organizacijam, katerim pomagamo uresničevati željo po zadovoljnih, zdravih in učinkovitih sodelavcih. Ponosni smo, da se velika večina naših partnerjev iz leta v leto vrača k nam z željo po sodelovanju, saj je to najboljše priznanje, da delamo strokovno in kakovostno.

• Ajpes • Filozofska fakulteta – oddelek za psihologijo • Gospodarska zbornica Slovenije • Hypo banka • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo • Interseroh • JT • Krka • Lek • Loterija Slovenije • Ministrstvo za pravosodje • Odvetniška zbornica Slovenije • Okrajno sodišče Ljubljana • Okrožno sodišče Kranj • Okrožno sodišče Ljubljana • Okrožno sodišče Maribor • Okrožno sodišče Nova Gorica • Profesionalno združenje igralnih salonov • PwC • Pravna fakulteta • A1 Slovenija • Sindikat zdravstva in zdravstvenega skrbstva Slovenije • SIQ • Skupnost centrov za socialno delo • Slovenia transplant • Slovenska filantropija • Socialna zbornica Slovenije • Specialna bolnica za bolesti zavisnosti Beograd • Splošna bolnišnica Celje • Splošna bolnišnica Golnik • Splošna bolnišnica Izola • Splošna bolnišnica Nova Gorica • Splošna bolnišnica Novo mesto • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec • UKC Ljubljana • UKC Maribor • ZD Idrija • ZD Koper • ZD Ljubljana • ZD Maribor • ZD Metlika • ZD Vrhnika • Zdravniška zbornica Slovenije • Združenje zdravnikov družinske medicine • Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije